ImagickPixel::getColorAsString

(PECL imagick 2 >= 2.1.0, PECL imagick 3)

ImagickPixel::getColorAsStringRengi bir dizge olarak döndürür

Açıklama

public ImagickPixel::getColorAsString(): string

ImagickPixel nesnesinin rengini bir dizge olarak döndürür.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

ImagickPixel nesnesinin rengi bir dizge olarak döner.

Örnekler

Örnek 1 -Imagick::getColorAsString() temel kullanım örneği

<?php

// Kahverengi bir ImagickPixel nesnesi oluştur
$color = new ImagickPixel('brown');

$color->setColorValue(Imagick::COLOR_ALPHA, 64 / 256.0);

$colorInfo = $color->getColorAsString();

print_r($colorInfo);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

rgb(165,42,42)

Notlar

Bilginize: Matlık/şeffaflık dönmez

Bu işlev dönen dizge içinde rengin matlık değerini döndürmez.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top