ImagickPixel::clear

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickPixel::clearNesne ile ilişkili özkaynakları temizler

Açıklama

public ImagickPixel::clear(): bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Belirtilen ImagickPixel nesnesini ilk oluşturulduğu duruma döndürür. Bu ayrıca, nesne ile ilişkilendirilmiş rengi de tanımsız yapar.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top