ImagickPixel::setHSL

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickPixel::setHSLNormalleştirilmiş HSL rengini ayarlar

Açıklama

public ImagickPixel::setHSL(float $sıcaklık, float $doygunluk, float $parlaklık): bool

ImagickPixel nesnesi ile tanımlanan rengin sıcaklığını, doygunluğunu ve parlaklığını normalleştirir.

Bağımsız Değişkenler

sıcaklık

Kırmızının değeri 0 olmak üzere sıcaklık dairesindeki bir yay parçası olarak (0 ile 1 arasında) renk sıcaklığının (hue) normalleştirilmiş değeri.

doygunluk

Doygunluk için normalleştirilmiş değer; tam doygunluk 1'dir.

parlaklık

Parlaklık için normalleştirilmiş değer. 0.5 parlaklıkla tam sıcaklık ve doygunluğun sağlandığı siyahın 0, beyazın 1 ile temsil edildiği bir aralıkta belirtilir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Örnekler

Örnek 1 - Bir rengi değiştirmek için ImagickPixel::setHSL() kullanımı

<?php

// Saf kırmızıya yakın bir renk oluştur
$color = new ImagickPixel('rgb(90%, 10%, 10%)');

// HSL değerlerini al
$colorInfo = $color->getHSL();

// Sıcaklığı 180 derece döndür
$newHue = $colorInfo['hue'] + 0.5;
if (
$newHue > 1) {
$newHue = $newHue - 1;
}

// ImagickPixel nesnesine yeni pikseli ata
$colorInfo = $color->setHSL($newHue, $colorInfo['saturation'], $colorInfo['luminosity']);

//Yeni renk mavi/yeşil mi bak
$colorInfo = $color->getcolor();
print_r($colorInfo);

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Array
(
    [r] => 26
    [g] => 230
    [b] => 230
    [a] => 255
)

Notlar

Bilginize:

ImageMagick kütüphanesinin 6.2.9 ve üstü sürümleriyle kullanılabilir.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top