ImagickPixel::getColorCount

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickPixel::getColorCountNesnenin renk sayısını döndürür

Açıklama

public ImagickPixel::getColorCount(): int

Belirtilen renk nesnesi ile ilişkili renk sayısını döndürür.

Renk sayısı nesne rengindeki piksellerin sayısıdır.

ImagickPixel::getColorCount yöntemi sadece Imagick::getImageHistogram() ile oluşturulan ImagickPixel nesnelerinde çalışıyor gibi görünüyor.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda renk sayısı bir tamsayı olarak döner, aksi takdirde bir ImagickPixelException istisnası oluşur.

Örnekler

Örnek 1 - ImagickPixel::getColorCount örneği

<?php
$imagick
= new \Imagick();
$imagick->newPseudoImage(640, 480, "magick:logo");
$histogramElements = $imagick->getImageHistogram();
$lastColor = array_pop($histogramElements);
echo
"Son renk pikseli sayısı: ".$lastColor->getColorCount();
?>

Çıktısı şuna benzer:

Son renk pikseli sayısı: 256244

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top