PHP 8.2.0 Alpha 2 available for testing

ImagickPixel::getColorCount

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickPixel::getColorCountNesnenin renk sayısını döndürür

Açıklama

public ImagickPixel::getColorCount(): int

Belirtilen renk nesnesi ile ilişkili renk sayısını döndürür.

Renk sayısı nesne rengindeki piksellerin sayısıdır.

ImagickPixel::getColorCount yöntemi sadece Imagick::getImageHistogram() ile oluşturulan ImagickPixel nesnelerinde çalışıyor gibi görünüyor.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda renk sayısı bir tamsayı olarak döner, aksi takdirde bir ImagickPixelException istisnası oluşur.

Örnekler

Örnek 1 - ImagickPixel::getColorCount örneği

<?php
    $imagick 
= new \Imagick();
    
$imagick->newPseudoImage(640480"magick:logo");
    
$histogramElements $imagick->getImageHistogram();
    
$lastColor array_pop($histogramElements);
    echo 
"Son renk pikseli sayısı: ".$lastColor->getColorCount();
?>

Çıktısı şuna benzer:

Son renk pikseli sayısı: 256244

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top