SymfonyWorld Online 2022 Winter Edition

ImagickPixel::setColor

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickPixel::setColorRenk tanımlar

Açıklama

public ImagickPixel::setColor(string $renk): bool

Bir renk dizgesi olarak verilen rengi ImagickPixel nesnesi olarak tanımlar. Renk dizgesi örnekleri: "blue", "#0000ff", "rgb(0,0,255)", "cmyk(100,100,100,10)"

Değiştirgeler

renk

ImagickPixel nesnesini ilklendirmekte kullanılacak renk dizgesi.

Dönen Değerler

Belirtilen renk ile nesne tanımlanabilmişse true aksi takdirde false.

Örnekler

Örnek 1 - ImagickPixel::setColor() örneği

<?php
function setColor() {
    
$draw = new \ImagickDraw();

    
$strokeColor = new \ImagickPixel('green');
    
$fillColor = new \ImagickPixel();
    
$fillColor->setColor('rgba(100%, 75%, 0%, 1.0)');

    
$draw->setstrokewidth(3.0);
    
$draw->setStrokeColor($strokeColor);
    
$draw->setFillColor($fillColor);
    
$draw->rectangle(200200300300);

    
$image = new \Imagick();
    
$image->newImage(500500"SteelBlue2");
    
$image->setImageFormat("png");

    
$image->drawImage($draw);

    
header("Content-Type: image/png");
    echo 
$image->getImageBlob();
}

?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top