CascadiaPHP 2024

OAuthProvider::callTimestampNonceHandler

(PECL OAuth >= 1.0.0)

OAuthProvider::callTimestampNonceHandlerCalls the timestampNonceHandler callback

Açıklama

public OAuthProvider::callTimestampNonceHandler(): void

Calls the registered timestamp handler callback function, which is set with OAuthProvider::timestampNonceHandler().

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Hatalar/İstisnalar

Bir geriçağırım işlevi belirtilmemişse veya çağrılamazsa E_ERROR seviyesinden bir ileti çıktılanır.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top