OAuthProvider::addRequiredParameter

(PECL OAuth >= 1.0.0)

OAuthProvider::addRequiredParameterAdd required parameters

Açıklama

final public OAuthProvider::addRequiredParameter(string $req_params): bool

Add required oauth provider parameters.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bağımsız Değişkenler

req_params

The required parameters.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-7
me at thomashunter dot name
10 years ago
This method can be used for adding non-standard parameters required by your application, as well as parameters within the spec.

<?php
$Provider
->addRequiredParameter("permissions");
$Provider->addRequiredParameter("oauth_callback");
To Top