PHPCon Poland 2024

OAuthProvider::tokenHandler

(PECL OAuth >= 1.0.0)

OAuthProvider::tokenHandlerSet the tokenHandler handler callback

Açıklama

public OAuthProvider::tokenHandler(callable $callback_function): void

Sets the token handler callback, which will later be called with OAuthProvider::callTokenHandler().

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bağımsız Değişkenler

callback_function

The callable functions name.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Örnekler

Örnek 1 Example OAuthProvider::tokenHandler() callback

<?php
function tokenHandler($provider) {

if (
$provider->token === 'rejected') {
return
OAUTH_TOKEN_REJECTED;
} elseif (
$provider->token === 'revoked') {
return
OAUTH_TOKEN_REVOKED;
}

$provider->token_secret = "the_tokens_secret";
return
OAUTH_OK;
}
?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top