PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

OAuthProvider::tokenHandler

(PECL OAuth >= 1.0.0)

OAuthProvider::tokenHandlerSet the tokenHandler handler callback

Açıklama

public OAuthProvider::tokenHandler(callable $callback_function): void

Sets the token handler callback, which will later be called with OAuthProvider::callTokenHandler().

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

callback_function

The callable functions name.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Örnekler

Örnek 1 Example OAuthProvider::tokenHandler() callback

<?php
function tokenHandler($provider) {
    
    if (
$provider->token === 'rejected') {
        return 
OAUTH_TOKEN_REJECTED;
    } elseif (
$provider->token === 'revoked') {
        return 
OAUTH_TOKEN_REVOKED;
    }

    
$provider->token_secret "the_tokens_secret";
    return 
OAUTH_OK;
}
?>

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top