OAuthProvider::calltokenHandler

(PECL OAuth >= 1.0.0)

OAuthProvider::calltokenHandlerCalls the tokenNonceHandler callback

Açıklama

public OAuthProvider::calltokenHandler(): void

Calls the registered token handler callback function, which is set with OAuthProvider::tokenHandler().

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Hatalar/İstisnalar

Bir geriçağırım işlevi belirtilmemişse veya çağrılamazsa E_ERROR seviyesinden bir ileti çıktılanır.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top