OAuthProvider::consumerHandler

(PECL OAuth >= 1.0.0)

OAuthProvider::consumerHandlerSet the consumerHandler handler callback

Açıklama

public OAuthProvider::consumerHandler(callable $callback_function): void

Sets the consumer handler callback, which will later be called with OAuthProvider::callConsumerHandler().

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bağımsız Değişkenler

callback_function

The callable functions name.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Örnekler

Örnek 1 Example OAuthProvider::consumerHandler() callback

<?php
function lookupConsumer($provider) {

if (
$provider->consumer_key === 'unknown') {
return
OAUTH_CONSUMER_KEY_UNKNOWN;
} else if(
$provider->consumer_key == 'blacklisted' || $provider->consumer_key === 'throttled') {
return
OAUTH_CONSUMER_KEY_REFUSED;
}

$provider->consumer_secret = "the_consumers_secret";

return
OAUTH_OK;
}
?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top