PHP 8.1.28 Released!

OAuthProvider::removeRequiredParameter

(PECL OAuth >= 1.0.0)

OAuthProvider::removeRequiredParameterRemove a required parameter

Açıklama

final public OAuthProvider::removeRequiredParameter(string $req_params): bool

Removes a required parameter.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bağımsız Değişkenler

req_params

The required parameter to be removed.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top