PHP 8.1.20 Released!

Öntanımlı Sabitler

Her sınıfın kendi sabitleri vardır.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top