CascadiaPHP 2024

gmp_jacobi

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

gmp_jacobiJacobi symbol

Açıklama

gmp_jacobi(GMP|int|string $num1, GMP|int|string $num2): int

Computes » Jacobi symbol of num1 and num2. num2 should be odd and must be positive.

Bağımsız Değişkenler

num1

Bir GMP nesnesi, bir tamsayı veya sayısal bir dizge.

num2

Bir GMP nesnesi, bir tamsayı veya sayısal bir dizge.

Should be odd and must be positive.

Dönen Değerler

Bir GMP nesnesi.

Örnekler

Örnek 1 gmp_jacobi() example

<?php
echo gmp_jacobi("1", "3") . "\n";
echo
gmp_jacobi("2", "3") . "\n";
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

1
0

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top