gmp_kronecker

(PHP 7 >= 7.3.0, PHP 8)

gmp_kroneckerKronecker symbol

Açıklama

gmp_kronecker(GMP|int|string $num1, GMP|int|string $num2): int

This function computes the Kronecker symbol of num1 and num2.

Bağımsız Değişkenler

num1

Bir GMP nesnesi, bir tamsayı veya sayısal bir dizge.

num2

Bir GMP nesnesi, bir tamsayı veya sayısal bir dizge.

Dönen Değerler

Returns the Kronecker symbol of num1 and num2

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top