PHP 8.1.28 Released!

gmp_mod

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

gmp_modModulo operation

Açıklama

gmp_mod(GMP|int|string $num1, GMP|int|string $num2): GMP

Calculates num1 modulo num2. The result is always non-negative, the sign of num2 is ignored.

Bağımsız Değişkenler

num1

Bir GMP nesnesi, bir tamsayı veya sayısal bir dizge.

num2

The modulo that is being evaluated.

Bir GMP nesnesi, bir tamsayı veya sayısal bir dizge.

Dönen Değerler

Bir GMP nesnesi.

Örnekler

Örnek 1 gmp_mod() example

<?php
$mod
= gmp_mod("8", "3");
echo
gmp_strval($mod) . "\n";
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

2

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top