gmp_random_range

(PHP 5 >= 5.6.3, PHP 7, PHP 8)

gmp_random_rangeGet a uniformly selected integer

Açıklama

gmp_random_range(GMP|int|string $min, GMP|int|string $max): GMP

Generate a random number. The number will be between min and max.

min and max can both be negative, but min must always be less than max.

Dikkat

Bu işlev kriptografik olarak güvenilir değerler üretmez ve kriptografik amaçlarla veya döndürülen değerlerin tahmin edilemez olmasını gerektiren amaçlarla kullanılmamalıdır.

Kriptografik olarak güvenilir rastgelelik gerekliyse Random\Randomizer sınıfı Random\Engine\Secure motoru ile kullanılabilir. Basit kullanım durumlarında random_int() ve random_bytes() işlevleri, işletim sisteminin CSPRNG’i tarafından desteklenen kullanışlı ve güvenli bir arayüz sağlar.

Bağımsız Değişkenler

min

A GMP number representing the lower bound for the random number

max

A GMP number representing the upper bound for the random number

Dönen Değerler

Returns a GMP object which contains a uniformly selected integer from the closed interval [min, max]. Both min and max are possible return values.

Hatalar/İstisnalar

If max is less than min, a ValueError will be thrown.

Örnekler

Örnek 1 gmp_random_range() example

<?php
$rand1
= gmp_random_range(0, 100); // random number between 0 and 100
$rand2 = gmp_random_range(-100, -10); // random number between -100 and -10

echo gmp_strval($rand1) . "\n";
echo
gmp_strval($rand2) . "\n";
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

42
-67

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top