PHP 8.1.28 Released!

gmp_random

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5, PHP 7)

gmp_randomRandom number

Uyarı

Bu işlevin kullanımı PHP 7.2.0 itibariyle ÖNERİLMEMEKTE olup PHP 8.0.0'da tamamen KALDIRILMIŞTIR. Bu işleve kesinlikle güvenilmemelidir.

Açıklama

gmp_random(int $limiter = 20): GMP

Generate a random number. The number will be between 0 and (2 ** n) - 1, where n is the number of bits per limb multiplied by limiter. If limiter is negative, negative numbers are generated.

A limb is an internal GMP mechanism. The number of bits in a limb is not static, and can vary from system to system. Generally, the number of bits in a limb is either 32 or 64, but this is not guaranteed.

Dikkat

Bu işlev kriptografik olarak güvenilir değerler üretmez ve kriptografik amaçlarla veya döndürülen değerlerin tahmin edilemez olmasını gerektiren amaçlarla kullanılmamalıdır.

Kriptografik olarak güvenilir rastgelelik gerekliyse Random\Randomizer sınıfı Random\Engine\Secure motoru ile kullanılabilir. Basit kullanım durumlarında random_int() ve random_bytes() işlevleri, işletim sisteminin CSPRNG’i tarafından desteklenen kullanışlı ve güvenli bir arayüz sağlar.

Bağımsız Değişkenler

limiter

The limiter.

Bir GMP nesnesi, bir tamsayı veya sayısal bir dizge.

Dönen Değerler

A random GMP number.

Örnekler

Örnek 1 gmp_random() example

<?php
$rand1
= gmp_random(1); // random number from 0 to 1 * bits per limb
$rand2 = gmp_random(2); // random number from 0 to 2 * bits per limb

echo gmp_strval($rand1) . "\n";
echo
gmp_strval($rand2) . "\n";
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

1915834968
8642564075890328087

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
1
asphp at dsgml dot com
8 years ago
Warning: Do not use this function.

Use gmp_random_bits() or gmp_random_range() instead.

The documentation and the code for this function do NOT match, and in any case this function is quite useless.
To Top