gmp_or

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

gmp_orBitwise OR

Açıklama

gmp_or(GMP|int|string $num1, GMP|int|string $num2): GMP

Calculates bitwise inclusive OR of two GMP numbers.

Bağımsız Değişkenler

num1

Bir GMP nesnesi, bir tamsayı veya sayısal bir dizge.

num2

Bir GMP nesnesi, bir tamsayı veya sayısal bir dizge.

Dönen Değerler

Bir GMP nesnesi.

Örnekler

Örnek 1 gmp_or() example

<?php
$or1
= gmp_or("0xfffffff2", "4");
echo
gmp_strval($or1, 16) . "\n";
$or2 = gmp_or("0xfffffff2", "2");
echo
gmp_strval($or2, 16) . "\n";
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

fffffff6
fffffff2

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top