PHP 8.0.26 Released!

runkit7_method_remove

(PECL runkit7 >= Unknown)

runkit7_method_removeDynamically removes the given method

Açıklama

runkit7_method_remove(string $class_name, string $method_name): bool

Bilginize: Bu işlev çalışmakta olan yöntemi değiştirmekte kullanılamaz.

Bağımsız Değişkenler

class_name

The class in which to remove the method

method_name

The name of the method to remove

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 runkit7_method_remove() example

<?php
class Example {
    function 
foo() {
        return 
"foo!\n";
    }

    function 
bar() {
        return 
"bar!\n";
    }
}

// Remove the 'foo' method
runkit7_method_remove(
    
'Example',
    
'foo'
);

echo 
implode(' 'get_class_methods('Example'));

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

bar

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top