runkit7_function_remove

(PECL runkit7 >= Unknown)

runkit7_function_remove Remove a function definition

Açıklama

runkit7_function_remove(string $function_name): bool

Bilginize: Öntanımlı olarak, sadece kullanıcı alanı işlevler kaldırılabilir, adı değişebilir ve değişikliğe uğrayabilir. Dahili işlevleri geçersizleştirmek için php.ini içindeki runkit.internal_override seçeneği etkinleştirilmelidir.

Bağımsız Değişkenler

function_name

Name of the function to be deleted

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top