PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

runkit7_function_rename

(PECL runkit7 >= Unknown)

runkit7_function_rename Change a function's name

Açıklama

runkit7_function_rename(string $funcname, string $newname): bool

Bilginize: Öntanımlı olarak, sadece kullanıcı alanı işlevler kaldırılabilir, adı değişebilir ve değişikliğe uğrayabilir. Dahili işlevleri geçersizleştirmek için php.ini içindeki runkit.internal_override seçeneği etkinleştirilmelidir.

Değiştirgeler

funcname

Current function name

newname

New function name

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top