CascadiaPHP 2024

runkit7_function_rename

(PECL runkit7 >= Unknown)

runkit7_function_rename Change a function's name

Açıklama

runkit7_function_rename(string $source_name, string $target_name): bool

Bilginize: Öntanımlı olarak, sadece kullanıcı alanı işlevler kaldırılabilir, adı değişebilir ve değişikliğe uğrayabilir. Dahili işlevleri geçersizleştirmek için php.ini içindeki runkit.internal_override seçeneği etkinleştirilmelidir.

Bağımsız Değişkenler

source_name

Current function name

target_name

New function name

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top