PHP 8.1.0 Released!

runkit7_method_rename

(PECL runkit7 >= Unknown)

runkit7_method_renameDynamically changes the name of the given method

Açıklama

runkit7_method_rename(string $classname, string $methodname, string $newname): bool

Bilginize: Bu işlev çalışmakta olan yöntemi değiştirmekte kullanılamaz.

Değiştirgeler

classname

The class in which to rename the method

methodname

The name of the method to rename

newname

The new name to give to the renamed method

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 runkit7_method_rename() example

<?php
class Example {
    function 
foo() {
        return 
"foo!\n";
    }
}

// Rename the 'foo' method to 'bar'
runkit7_method_rename(
    
'Example',
    
'foo',
    
'bar'
);

// output renamed function
echo (new Example)->bar();
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

foo!

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top