runkit7_function_copy

(PECL runkit7 >= Unknown)

runkit7_function_copy Copy a function to a new function name

Açıklama

runkit7_function_copy(string $source_name, string $target_name): bool

Bağımsız Değişkenler

source_name

Name of the existing function

target_name

Name of the new function to copy the definition to

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 A runkit7_function_copy() example

<?php
function original() {
echo
"In a function\n";
}
runkit7_function_copy('original','duplicate');
original();
duplicate();
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

In a function
In a function

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top