CascadiaPHP 2024

runkit7_function_redefine

(PECL runkit7 >= Unknown)

runkit7_function_redefine Replace a function definition with a new implementation

Açıklama

runkit7_function_redefine(
    string $function_name,
    string $argument_list,
    string $code,
    bool $return_by_reference = null,
    string $doc_comment = null,
    string $return_type = ?,
    bool $is_strict = ?
): bool
runkit7_function_redefine(
    string $function_name,
    Closure $closure,
    string $doc_comment = null,
    string $return_type = ?,
    bool $is_strict = ?
): bool

Bilginize: Öntanımlı olarak, sadece kullanıcı alanı işlevler kaldırılabilir, adı değişebilir ve değişikliğe uğrayabilir. Dahili işlevleri geçersizleştirmek için php.ini içindeki runkit.internal_override seçeneği etkinleştirilmelidir.

Bağımsız Değişkenler

function_name

Name of function to redefine

argument_list

New list of arguments to be accepted by function

code

New code implementation

closure

A closure that defines the function.

return_by_reference

Whether the function should return by reference.

doc_comment

The doc comment of the function.

return_type

The return type of the function.

is_strict

Whether the function behaves as if it was declared in a file with strict_types=1

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 A runkit7_function_redefine() example

<?php
function testme() {
echo
"Original Testme Implementation\n";
}
testme();
runkit7_function_redefine('testme','','echo "New Testme Implementation\n";');
testme();
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Original Testme Implementation
New Testme Implementation

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top