PHPCon Poland 2024

false ve true

Bunlar hem değerin türü hem de değerin kendisidir: PHP 8.0.0 ve sonrasında false, PHP 8.2.0 ve sonrasında true.

Uyarı

PHP 8.2.0 öncesinde, false türü yalnızca union (birleşik) türün parçası olarak bildirilebiliyordu.

Bilginize: Kendisi tür olan özel bir tür tanımlanamaz. Bunun yerine sayılamalar kullanılabilir.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top