PHP 7.4.32 Released!

MessageFormatter::formatMessage

msgfmt_format_message

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8, PECL intl >= 1.0.0)

MessageFormatter::formatMessage -- msgfmt_format_messageİletiyi çabuk biçemler

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public static MessageFormatter::formatMessage(string $yerel, string $kalıp, array $değiştirgeler): string|false

Yordamsal kullanım

msgfmt_format_message(string $yerel, string $kalıp, array $değiştirgeler): string|false

Girdi dizgesini bir biçemleyici nesne oluşturmaya gerek bırakmaksızın biçemler. Bu işlevi, çözümleme işleminin bir kereliğine yapılıp değiştirgelerin ve durumun saklanmasına ihtiyaç olmadığı zaman kullanın.

Değiştirgeler

yerel

Yerele bağlı kısımların biçemlenmesinde kullanılacak yerel.

kalıp

İçine veri yerleştirilecek kalıp dizgesi. Kalıp 'tek tırnak dostu' sözdizimi kullanır; yorumlanmadan önce dahili olarak »  Tırnaklama/Önceleme işleminden geçirilir.

değiştirgeler

Biçem dizgesine yerleştirilecek değiştirgeleri içeren dizi.

Dönen Değerler

Bir hata oluşmuşsa false, aksi takdirde biçemlenmiş kalıp dizgesi ile döner.

Örnekler

Örnek 1 - msgfmt_format_message() örneği

<?php
echo msgfmt_format_message("en_US""{0,number,integer} monkeys on {1,number,
     integer} trees make {2,number} monkeys per tree\n"
,
        array(
45601234560/123));
echo 
msgfmt_format_message("tr""{0,number,integer} ağaçta {1,number,
     integer} maymun, ağaç başına {2,number} maymun eder\n"
,
        array(
12345604560/123));

Örnek 2 - Nesne yönelimli örnek

<?php
echo MessageFormatter::formatMessage("en_US""{0,number,
    integer} monkeys on {1,number,
    integer} trees make {2,number} monkeys per tree\n"
,
    array(
45601234560/123));
echo 
MessageFormatter::formatMessage("tr""{0,number,
    integer} ağaçta {1,number,
    integer} maymun, ağaç başına {2,number} maymun eder\n"
,
    array(
12345604560/123));
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

4,560 monkeys on 123 trees make 37.073 monkeys per tree
123 ağaçta 4.560 maymun, ağaç başına 37,073 maymun eder

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
6
zlobnygrif at gmail dot com
9 years ago
<?php
var_dump
(
 
msgfmt_format_message('ru_RU', 'The value of {somekey} is {0, choice, 0 #less 12| 12 #between 12 and 32| 32 #more than 32}', ['SomeAnotherKey' => -1]),
 
msgfmt_format_message('ru_RU', 'The value of {somekey} is {0, choice, 0 #less 12| 12 #between 12 and 32| 32 #more than 32}', [14]),
 
msgfmt_format_message('ru_RU', 'The value of {somekey} is {0, choice, 0 #less 12| 12 #between 12 and 32| 32 #more than 32}', [133]),
 
msgfmt_format_message('ru_RU', '{0, plural, =0{Zero}=1{One}other{Unknown #}}', [0]),
 
msgfmt_format_message('ru_RU', '{0, plural, =0{Zero}=1{One}other{Unknown #}}', [1]),
 
msgfmt_format_message('ru_RU', '{0, plural, =0{Zero}=1{One}other{Unknown #}}', [2]),
 
msgfmt_format_message('ru_RU', '{0, select, somevalue{This is some value} other{Unknown value}}', ['somevalue']),
 
msgfmt_format_message('ru_RU', '{0, select, somevalue{This is some value} other{Unknown value "{0}"}}', ['somevalue2'])
);

var_dump(
 
msgfmt_format_message('en_GB', 'Peter has {0, plural, =0{no cat} =1{a cat} other{# cats}}', [0]),
 
msgfmt_format_message('en_GB', 'Peter has {0, plural, =0{no cat} =1{a cat} other{# cats}}', [1]),
 
msgfmt_format_message('en_GB', 'Peter has {0, plural, =0{no cat} =1{a cat} other{# cats}}', [2])
);
?>

Output (PHP 5.4.17RC1)
==========================
string 'The value of -1 is less 12' (length=26)
string 'The value of 14 is between 12 and 32' (length=36)
string 'The value of 133 is more than 32' (length=32)
string 'Zero' (length=4)
string 'One' (length=3)
string 'Unknown 2' (length=9)
string 'This is some value' (length=18)
string 'Unknown value "somevalue2"' (length=26)
string 'Peter has no cat' (length=16)
string 'Peter has a cat' (length=15)
string 'Peter has 2 cats' (length=16)
up
1
ricardoyubal at gmail dot com
1 year ago
Although not mentioned, single quotes (') are used internally as escaping characters. So if you want to have them in your output, you should escape them with another single quote. See examples below.

<?php

// The value {foo} should be enclosed in single quotes
echo msgfmt_format_message('en_US', "The value '{foo}' should be enclosed in single quotes", ['foo' => 'bar']);

// The value 'bar' should be enclosed in single quotes
echo msgfmt_format_message('en_US', "The value ''{foo}'' should be enclosed in single quotes", ['foo' => 'bar']);

?>
up
0
contact at sowapps dot com
1 year ago
For now, there is now way to define a default value.

<?php
echo msgfmt_format_message('fr_FR', '{distance, plural, =0{Here}other{# km}}', []);
// Show {distance}
?>
To Top