PHPCon Poland 2024

MessageFormatter::formatMessage

msgfmt_format_message

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8, PECL intl >= 1.0.0)

MessageFormatter::formatMessage -- msgfmt_format_messageİletiyi çabuk biçemler

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public static MessageFormatter::formatMessage(string $yerel, string $kalıp, array $bağımsız_değişkenler): string|false

Yordamsal kullanım

msgfmt_format_message(string $yerel, string $kalıp, array $bağımsız_değişkenler): string|false

Girdi dizgesini bir biçemleyici nesne oluşturmaya gerek bırakmaksızın biçemler. Bu işlev, çözümleme işleminin bir kereliğine yapılıp bağımsız değişkenlerin ve durumun saklanmasına ihtiyaç olmadığında veya doğrudan ICU'ya ek bağlam sağlayarak çıktı özelleştirilmek istendiğinde kullanılır.

Bağımsız Değişkenler

yerel

Yerele bağlı kısımların biçemlenmesinde kullanılacak yerel.

kalıp

İçine veri yerleştirilecek kalıp dizgesi. Kalıp 'tek tırnak dostu' sözdizimi kullanır; yorumlanmadan önce dahili olarak »  Tırnaklama/Önceleme işleminden geçirilir.

bağımsız_değişkenler

Biçem dizgesine yerleştirilecek bağımsız değişkenleri içeren dizi.

Dönen Değerler

Bir hata oluşmuşsa false, aksi takdirde biçemlenmiş kalıp dizgesi ile döner.

Örnekler

Örnek 1 - msgfmt_format_message() örneği

<?php
echo msgfmt_format_message("en_US", "{0,number,integer} monkeys on {1,number,
integer} trees make {2,number} monkeys per tree\n"
,
array(
4560, 123, 4560/123));
echo
msgfmt_format_message("tr", "{0,number,integer} ağaçta {1,number,
integer} maymun, ağaç başına {2,number} maymun eder\n"
,
array(
123, 4560, 4560/123));
echo
msgfmt_format_message("en", 'You finished {place, selectordinal, one {#st} two {#nd} few {#rd} other {#th}}!', ['place' => 3]), "\n";
echo
msgfmt_format_message("en",
"There {apple, plural,
=0 {are no apples}
=1 {is one apple...}
other {are # apples!}
}"
,
[
'apple' => 0]
),
"\n";

Örnek 2 - Nesne yönelimli örnek

<?php
echo MessageFormatter::formatMessage("en_US", "{0,number,
integer} monkeys on {1,number,
integer} trees make {2,number} monkeys per tree\n"
,
array(
4560, 123, 4560/123));
echo
MessageFormatter::formatMessage("tr", "{0,number,
integer} ağaçta {1,number,
integer} maymun, ağaç başına {2,number} maymun eder\n"
,
array(
123, 4560, 4560/123));
echo
MessageFormatter::formatMessage("en", 'You finished {place, selectordinal, one {#st} two {#nd} few {#rd} other {#th}}!', ['place' => 3]), "\n";
echo
MessageFormatter::formatMessage("en",
"There {apple, plural,
=0 {are no apples}
=1 {is one apple...}
other {are # apples!}
}"
,
[
'apple' => 0]
),
"\n";
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

4,560 monkeys on 123 trees make 37.073 monkeys per tree
123 ağaçta 4.560 maymun, ağaç başına 37,073 maymun eder
You finished 3rd!
There are no apples

Örnek 3 - ICU'ya para birimini ortak ve dar para birimi simgesiyle biçimlendirme talimatı vermek

ICU ≥ 67 gerekir.

<?php
echo msgfmt_format_message("cs_CZ", "{0, number, :: currency/CAD}", array(123.45));
echo
msgfmt_format_message("cs_CZ", "{0, number, :: currency/CAD unit-width-narrow}", array(123.45));

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

123,45 CA$
123,45 $

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
6
zlobnygrif at gmail dot com
10 years ago
<?php
var_dump
(
msgfmt_format_message('ru_RU', 'The value of {somekey} is {0, choice, 0 #less 12| 12 #between 12 and 32| 32 #more than 32}', ['SomeAnotherKey' => -1]),
msgfmt_format_message('ru_RU', 'The value of {somekey} is {0, choice, 0 #less 12| 12 #between 12 and 32| 32 #more than 32}', [14]),
msgfmt_format_message('ru_RU', 'The value of {somekey} is {0, choice, 0 #less 12| 12 #between 12 and 32| 32 #more than 32}', [133]),
msgfmt_format_message('ru_RU', '{0, plural, =0{Zero}=1{One}other{Unknown #}}', [0]),
msgfmt_format_message('ru_RU', '{0, plural, =0{Zero}=1{One}other{Unknown #}}', [1]),
msgfmt_format_message('ru_RU', '{0, plural, =0{Zero}=1{One}other{Unknown #}}', [2]),
msgfmt_format_message('ru_RU', '{0, select, somevalue{This is some value} other{Unknown value}}', ['somevalue']),
msgfmt_format_message('ru_RU', '{0, select, somevalue{This is some value} other{Unknown value "{0}"}}', ['somevalue2'])
);

var_dump(
msgfmt_format_message('en_GB', 'Peter has {0, plural, =0{no cat} =1{a cat} other{# cats}}', [0]),
msgfmt_format_message('en_GB', 'Peter has {0, plural, =0{no cat} =1{a cat} other{# cats}}', [1]),
msgfmt_format_message('en_GB', 'Peter has {0, plural, =0{no cat} =1{a cat} other{# cats}}', [2])
);
?>

Output (PHP 5.4.17RC1)
==========================
string 'The value of -1 is less 12' (length=26)
string 'The value of 14 is between 12 and 32' (length=36)
string 'The value of 133 is more than 32' (length=32)
string 'Zero' (length=4)
string 'One' (length=3)
string 'Unknown 2' (length=9)
string 'This is some value' (length=18)
string 'Unknown value "somevalue2"' (length=26)
string 'Peter has no cat' (length=16)
string 'Peter has a cat' (length=15)
string 'Peter has 2 cats' (length=16)
up
2
ricardoyubal at gmail dot com
2 years ago
Although not mentioned, single quotes (') are used internally as escaping characters. So if you want to have them in your output, you should escape them with another single quote. See examples below.

<?php

// The value {foo} should be enclosed in single quotes
echo msgfmt_format_message('en_US', "The value '{foo}' should be enclosed in single quotes", ['foo' => 'bar']);

// The value 'bar' should be enclosed in single quotes
echo msgfmt_format_message('en_US', "The value ''{foo}'' should be enclosed in single quotes", ['foo' => 'bar']);

?>
up
1
contact at sowapps dot com
2 years ago
For now, there is now way to define a default value.

<?php
echo msgfmt_format_message('fr_FR', '{distance, plural, =0{Here}other{# km}}', []);
// Show {distance}
?>
To Top