PHP 8.1.6 Released!

MessageFormatter::getPattern

msgfmt_get_pattern

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8, PECL intl >= 1.0.0)

MessageFormatter::getPattern -- msgfmt_get_patternBiçemleyici tarafından kullanılan kalıbı döndürür

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public MessageFormatter::getPattern(): string|false

Yordamsal kullanım

msgfmt_get_pattern(MessageFormatter $biçemleyici): string|false

Biçemleyici tarafından kullanılan kalıbı döndürür.

Değiştirgeler

biçemleyici

İleti biçemleyici.

Dönen Değerler

İleti biçemleyici tarafından kullanılan kalıp dizgesi, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - msgfmt_get_pattern() örneği

<?php
$fmt 
msgfmt_create"tr_TR""{0, number} ağaçta {1, number} maymun var." );
echo 
"Öntanımlı kalıp: '" msgfmt_get_pattern$fmt ) . "'\n";
echo 
"Biçemleme sonucu: " msgfmt_format$fmt, array(123456) ) . "\n";

msgfmt_set_pattern$fmt"{0, number} maymuna karşılık {1, number} ağaç var." );
echo 
"Yeni kalıp: '" msgfmt_get_pattern$fmt ) . "'\n";
echo 
"Biçemleme sonucu: " msgfmt_format$fmt, array(456123) ) . "\n";
?>
?>

Örnek 2 - Nesne yönelimli örnek

<?php
$fmt 
= new MessageFormatter"tr_TR""{0, number} ağaçta {1, number} maymun var." );
echo 
"Öntanımlı kalıp: '" $fmt->getPattern() . "'\n";
echo 
"Biçemleme sonucu: " $fmt->format(array(123456)) . "\n";

$fmt->setPattern("{0, number} maymuna karşılık {1, number} ağaç var." );
echo 
"Yeni kalıp: '" $fmt->getPattern() . "'\n";
echo 
"Biçemleme sonucu: " $fmt->format(array(456123)) . "\n";
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Öntanımlı kalıp: '{0, number} ağaçta {1, number} maymun var.'
Biçemleme sonucu: 123 ağaçta 456 maymun var.
Yeni kalıp: '{0, number} maymuna karşılık {1, number} ağaç var.'
Biçemleme sonucu: 456 maymuna karşılık 123 ağaç var.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top