PHPCon Poland 2024

MessageFormatter::format

msgfmt_format

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8, PECL intl >= 1.0.0)

MessageFormatter::format -- msgfmt_formatİleti biçemler

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public MessageFormatter::format(array $bağımsız_değişkenler): string|false

Yordamsal kullanım

msgfmt_format(MessageFormatter $biçemleyici, array $bağımsız_değişkenler): string|false

Yerelin kurallarına uygun olarak biçem dizgesi içine veri yerleştirerek iletiyi biçemler.

Bağımsız Değişkenler

biçemleyici

İleti biçemleyici.

bağımsı_ değişkenler

Biçem dizgesine yerleştirilecek bağımsız değişkenler.

Dönen Değerler

Bir hata oluşmuşsa false, aksi takdirde biçemlenmiş dizge ile döner.

Örnekler

Örnek 1 - msgfmt_format() örneği

<?php
$fmt
= msgfmt_create("en_US", "{0,number,integer} monkeys on {1,number,
integer} trees make {2,number} monkeys per tree"
);
echo
msgfmt_format($fmt, array(4560, 123, 4560/123));
$fmt = msgfmt_create("tr", "{0,number,integer} ağaçta {1,number,
integer} maymun, ağaç başına {2,number} maymun eder"
);
echo
msgfmt_format($fmt, array(123, 4560, 4560/123));
?>

Örnek 2 - Nesne yönelimli örnek

<?php
$fmt
= new MessageFormatter("en_US", "{0,number,integer} monkeys on {1,
number,integer} trees make {2,number} monkeys per tree"
);
echo
$fmt->format(array(4560, 123, 4560/123));
$fmt = new MessageFormatter("tr", "{0,number,integer} ağaçta {1,
number,integer} maymun, ağaç başına {2,number} maymun eder"
);
echo
$fmt->format(array(123, 4560, 4560/123));
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

4,560 monkeys on 123 trees make 37.073 monkeys per tree
123 ağaçta 4.560 maymun, ağaç başına 37,073 maymun eder

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top