CascadiaPHP 2024

MessageFormatter::parseMessage

msgfmt_parse_message

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8, PECL intl >= 1.0.0)

MessageFormatter::parseMessage -- msgfmt_parse_messageGirdi dizgesini hızla çözümler

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public static MessageFormatter::parseMessage(string $yerel, string $kalıp, string $ileti): array|false

Yordamsal kullanım

msgfmt_parse_message(string $yerel, string $kalıp, string $ileti): array|false

Girdi dizgesini bir biçemleyici nesne oluşturmaya gerek bırakmaksızın çözümler. Bu işlev, çözümleme işleminin bir kereliğine yapılıp bağımsız değişkenlerin ve durumun saklanmasına ihtiyaç olmadığında kullanılır.

Bağımsız Değişkenler

yerel

Yerele bağlı kısımların çözümlenmesinde kullanılacak yerel.

kalıp

iletinin çözümlenmesinde kullanılacak dizge.

ileti

kalıp dizgesine uygun olarak çözümlenecek dizge.

Dönen Değerler

Bir hata oluşmuşsa false, aksi takdirde çözümleme sonucu elde edilen öğeleri içeren bir dizi.

Örnekler

Örnek 1 - msgfmt_parse_message() örneği

<?php
$res
= msgfmt_parse_message('en_US', "{0,number,integer} monkeys on {1,
number,integer} trees make {2,number} monkeys per tree"
,
"4,560 monkeys on 123 trees make 37.073 monkeys per tree");
var_export($res);

$res = msgfmt_parse_message('tr',"{0,number,integer} ağaçta {1,
number,integer} maymun, ağaç başına {2,number} maymun eder"
,
"123 ağaçta 4.560 maymun, ağaç başına 37,073 maymun eder");
var_export($res);
?>

Örnek 2 - Nesne yönelimli örnek

<?php
$res
= MessageFormatter::parseMessage('en_US', "{0,number,
integer} monkeys on {1,number,integer} trees make {2,number} monkeys per tree"
,
"4,560 monkeys on 123 trees make 37.073 monkeys per tree");
var_export($res);

$res = MessageFormatter::parseMessage('tr', "{0,number,integer} ağaçta {1,
number,integer} maymun, ağaç başına {2,number} maymun eder"
,
"123 ağaçta 4.560 maymun, ağaç başına 37,073 maymun eder");
var_export($res);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

array (
  0 => 4560,
  1 => 123,
  2 => 37.073,
)array (
  0 => 123,
  1 => 4560,
  2 => 37.073,
)

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top