CascadiaPHP 2024

MessageFormatter::parse

msgfmt_parse

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8, PECL intl >= 1.0.0)

MessageFormatter::parse -- msgfmt_parseGirdi dizgesini kalıba uygun olarak çözümler

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public MessageFormatter::parse(string $dizge): array|false

Yordamsal kullanım

msgfmt_parse(MessageFormatter $biçemleyici, string $dizge): array|false

Girdi dizgesini çözümler ve elde edilen öğeleri bir dizi içinde döndürür.

Bağımsız Değişkenler

biçemleyici

İleti biçemleyici.

dizge

Çözümlenecek dizge.

Dönen Değerler

Bir hata oluşmuşsa false, aksi takdirde çözümleme sonucu elde edilen öğeleri içeren bir dizi.

Örnekler

Örnek 1 - msgfmt_parse() örneği

<?php
$fmt
= msgfmt_create('en_US', "{0,number,integer} monkeys on {1,number,
integer} trees make {2,number} monkeys per tree"
);
$res = msgfmt_parse($fmt,
"4,560 monkeys on 123 trees make 37.073 monkeys per tree");
var_export($res);

$fmt = msgfmt_create('tr', "{0,number,integer} ağaçta {1,number,
integer} maymun, ağaç başına {2,number} maymun eder"
);
$res = msgfmt_parse($fmt,
"123 ağaçta 4.560 maymun, ağaç başına 37,073 maymun eder");
var_export($res);
?>

Örnek 2 - Nesne yönelimli örnek

<?php
$fmt
= new MessageFormatter('en_US', "{0,number,integer} monkeys on {1,
number,integer} trees make {2,number} monkeys per tree"
);
$res = $fmt->parse("4,560 monkeys on 123 trees make 37.073 monkeys per tree");
var_export($res);

$fmt = new MessageFormatter('tr', "{0,number,integer} ağaçta {1,
number,integer} maymun, ağaç başına {2,number} maymun eder"
);
$res = $fmt->parse("123 ağaçta 4.560 maymun, ağaç başına 37,073 maymun eder");
var_export($res);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

array (
  0 => 4560,
  1 => 123,
  2 => 37.073,
)array (
  0 => 123,
  1 => 4560,
  2 => 37.073,
)

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top