CascadiaPHP 2024

MessageFormatter::getLocale

msgfmt_get_locale

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8, PECL intl >= 1.0.0)

MessageFormatter::getLocale -- msgfmt_get_localeBiçemleyicinin oluşturulduğu yereli döndürür

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public MessageFormatter::getLocale(): string

Yordamsal kullanım

msgfmt_get_locale(MessageFormatter $biçemleyici): string

Biçemleyicinin oluşturulduğu yereli döndürür.

Bağımsız Değişkenler

biçemleyici

Biçemleyici nesne

Dönen Değerler

Yerel ismi

Örnekler

Örnek 1 - msgfmt_get_locale() örneği

<?php
$fmt
= msgfmt_create('tr_TR', "Sayı: {0,number}");
echo
msgfmt_get_locale($fmt);
?>

Örnek 2 - Nesne yönelimli örnek

<?php
$fmt
= new MessageFormatter('tr_TR', "Sayı: {0,number}");
echo
$fmt->getLocale();
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

tr_TR

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top