OAuth::getLastResponseHeaders

(No version information available, might only be in Git)

OAuth::getLastResponseHeadersGet headers for last response

Açıklama

public OAuth::getLastResponseHeaders(): string|false

Get headers for last response.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

A string containing the last response's headers başarısızlık durumunda false döner

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top