OAuth::setNonce

(PECL OAuth >= 0.99.1)

OAuth::setNonceSet the nonce for subsequent requests

Açıklama

public OAuth::setNonce ( string $nonce ) : mixed

Sets the nonce for all subsequent requests.

Değiştirgeler

nonce

The value for oauth_nonce.

Dönen Değerler

Returns TRUE on success, or FALSE if the nonce is considered invalid.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
PECL oauth 1.0.0 Başarısızlık durumunda FALSE yerine evvelce NULL dönerdi.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top