PHPCon Poland 2024

OAuth::setCAPath

(PECL OAuth >= 0.99.8)

OAuth::setCAPathSet CA path and info

Açıklama

public OAuth::setCAPath(string $ca_path = ?, string $ca_info = ?): mixed

Sets the Certificate Authority (CA), both for path and info.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bağımsız Değişkenler

ca_path

The CA Path being set.

ca_info

The CA Info being set.

Dönen Değerler

Returns true on success, or false if either ca_path or ca_info are considered invalid.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
PECL oauth 1.0.0 Başarısızlık durumunda false yerine evvelce null dönerdi.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top