DPC2020 - Workshop day

OAuth::setRSACertificate

(PECL OAuth >= 1.0.0)

OAuth::setRSACertificateSet the RSA certificate

Açıklama

public OAuth::setRSACertificate ( string $cert ) : mixed

Sets the RSA certificate.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

cert

The RSA certificate.

Dönen Değerler

Returns TRUE on success, or FALSE on failure (e.g., the RSA certificate cannot be parsed.)

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
1.0.0 Başarısızlık durumunda FALSE yerine evvelce NULL dönerdi.

Örnekler

Örnek 1 An OAuth::setRsaCertificate() example

<?php
$consume 
= new OAuth('1234'''OAUTH_SIG_METHOD_RSASHA1);

$consume->setRSACertificate(file_get_contents('test.pem'));
?>

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top