OAuth::setTimestamp

(PECL OAuth >= 1.0.0)

OAuth::setTimestampSet the timestamp

Açıklama

public OAuth::setTimestamp(string $timestamp): mixed

Sets the OAuth timestamp for subsequent requests.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bağımsız Değişkenler

timestamp

The timestamp.

Dönen Değerler

Returns true, unless the timestamp is invalid, in which case false is returned.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
PECL oauth 1.0.0 Başarısızlık durumunda false yerine evvelce null dönerdi.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top