LaravelConf Taiwan 2020 CFP Started

OAuth::setTimestamp

(PECL OAuth >= 1.0.0)

OAuth::setTimestampSet the timestamp

Açıklama

public OAuth::setTimestamp ( string $timestamp ) : mixed

Sets the OAuth timestamp for subsequent requests.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

timestamp

The timestamp.

Dönen Değerler

Returns TRUE, unless the timestamp is invalid, in which case FALSE is returned.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
1.0.0 Başarısızlık durumunda FALSE yerine evvelce NULL dönerdi.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top