PHP Conference China 2020

PDO::commit

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7, PECL pdo >= 0.1.0)

PDO::commitBir toplu hareketi veritabanına gönderir

Açıklama

PDO::commit ( void ) : bool

Bir toplu hareketi veritabanına gönderir ve bir PDO::beginTransaction() çağrısı ile yeni bir toplu hareket başlatılıncaya kadar geçerli olmak üzere bağlantıyı özdevinimli gönderim kipine sokar.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - Bir toplu hareketin teslim edilmesi

<?php
/* Özdevinimli gönderim kipini kapatıp bir toplu hareket başlatalım */
$dbh->beginTransaction();

/* Veritabanı şemasını değiştirgelim */
$sth $dbh->exec("DROP TABLE fruit");

/* Değişiklikleri etkin kılalım */
$dbh->commit();

/* Veritabanı bağlantısı tekrar özdevinimli gönderim kipinde. */
?>

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
8
re_action
5 years ago
Keep in mind this bug: https://bugs.php.net/bug.php?id=66528

you could not rely on commit() return value while using MySql
To Top