PHP 8.1.28 Released!

PDO::rollBack

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7, PHP 8, PECL pdo >= 0.1.0)

PDO::rollBackBir toplu hareketi geri alır

Açıklama

public PDO::rollBack(): bool

PDO::beginTransaction() ile başlatılan toplu hareketi geri alır.

Eğer veritabanı ototeslim kipindeyse, toplu hareket geri alındıktan sonra tekrar ototeslim kipine dönülür.

MySQL dahil bazı veritabanları, bir toplu hareketin içinde DROP TABLE veya CREATE TABLE gibi bir veritabanı tanımlama dili deyimi kullanıldığında otomatikman örtük bir PDO::commit() yaparlar. Örtük PDO::commit(), toplu hareket içindeki diğer değişikliklerin de geri alınmasını engeller.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Hatalar/İstisnalar

Etkin bir hareket yoksa bir PDOException yavrulanır.

Bilginize: PDO::ATTR_ERRMODE niteliği PDO::ERRMODE_EXCEPTION değilse bile bir istisna yavrulanır.

Örnekler

Örnek 1 - Bir toplu hareketin geri alınması

Aşağıdaki örnekte bir toplu hareket başlatılmakta, değişiklikleri geri almadan önce veritabanında değişiklik yapan iki deyim gönderilmektedir. Bununla birlikte MySQL'de, DROP TABLE deyimi hareketi otomatik olarak COMMIT ettiğinden toplu harekete dahil hiçbir değişiklik artık geri alınamaz.

<?php
/* Ototeslim kipini kapatıp bir hareket başlatalım */
$dbh->beginTransaction();

/* Veritabanı şemasını ve verisini değiştirelim */
$sth = $dbh->exec("DROP TABLE fruit");
$sth = $dbh->exec("UPDATE dessert
SET name = 'hamburger'"
);

/* Yanlışı farkedip değişiklikleri geri alıyoruz */
$dbh->rollBack();

/* Veritabanı bağlantısı tekrar ototeslim kipinde */
?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 4 notes

up
53
JonasJ
16 years ago
Just a quick (and perhaps obvious) note for MySQL users;

Don't scratch your head if it isn't working if you are using a MyISAM table to test the rollbacks with.

Both rollBack() and beginTransaction() will return TRUE but the rollBack will not happen.

Convert the table to InnoDB and run the test again.
up
11
brian at diamondsea dot com
16 years ago
Here is a way of testing that your transaction has started when using MySQL's InnoDB tables. It will fail if you are using MySQL's MyISAM tables, which do not support transactions but will also not return an error when using them.

<?
// Begin the transaction
$dbh->beginTransaction();

// To verify that a transaction has started, try to create an (illegal for InnoDB) nested transaction.
// If it works, the first transaction did not start correctly or is unsupported (such as on MyISAM tables)
try {
$dbh->beginTransaction();
die('Cancelling, Transaction was not properly started');
} catch (PDOException $e) {
print "Transaction is running (because trying another one failed)\n";
}
?>
up
5
Petros Giakouvakis
13 years ago
Should anyone reading this be slightly panicked because they just discovered that their MySQL tables are MyIsam and not InnoDb, don't worry... You can very easily change the storage engine using the following query:

ALTER TABLE your_table_name ENGINE = innodb;
up
-7
linfo2003 at libero dot it
16 years ago
Since "It is an error to call this method if no transaction is active", it could be useful (even if not indispensable) to have a method which returns true if a transaction is active.

try {
$dbh->beginTransaction();
...
} catch (PDOException $e) {
if ($dbh->isTransactionActive()) // this function does NOT exist
$dbh->rollBack();
...
}

In the meanwhile, I'm using this code:

...
} catch (PDOException $e) {
try { $dbh->rollBack(); } catch (Exception $e2) {}
...
}

It's not so chic, but it works fine.
To Top