Bağlantılar ve Bağlantı Yönetimi

Bağlantılar temel PDO sınıfının örneklenmesiyle kurulur. Hangi sürücünün kullanılacağının bir önemi yoktur; daima PDO sınıf isminin kullanılması gerekir. Veritabanı kaynağı (diğer bir deyişle DSN) ve isteğe bağlı olarak kullanıcı ismi ve parolası belirtmek için kurucu kullanılabilir.

Örnek 1 - MySQL'e bağlanma

<?php
$dbh
= new PDO('mysql:host=localhost;dbname=test', $user, $pass);
?>

Bir hata oluşursa bu bir PDOException istisnasına sebep olur. Hatayı ele almak için istisna yakalanabilir veya işlem set_exception_handler() üzerinden ayarlanmış bir küresel hata işleme uygulamasına bırakılabilir.

Örnek 2 - Bağlantı hatalarının ele alınışı

<?php
try {
$dbh = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=test', $user, $pass);
} catch (
PDOException $e) {
// örneğin zaman aşımını bekledikten sonra yediden bağlanmaya çalış
}
?>

Uyarı

Tıpkı diğer herhangi bir istisna gibi, PDOException da bir catch deyimi aracılığıyla açıkça veya set_exception_handler() aracılığıyla dolaylı olarak yakalanabilir. Aksi takdirde varsayılan olarak, yakalanmamış bir istisnayı E_FATAL_ERROR ölümcül hatasına dönüştürme davranışı gerçekleşir. Ölümcül hata, bağlantı ayrıntılarını sızdırabilecek bir geri izleme içerecektir. Bu nedenle, bir üretim sunucusunda php.ini display_errors seçeneğine 0 atanmalıdır.

Veritabanı bağlantısının başarıyla kurulmasıyla betiğinize PDO sınıfının bir örneği döner. PDO nesnesinin ömrü boyunca bağlantı etkin kalır. Bağlantıyı kapatmak için, nesneye gönderimli herşeyin silindiğinden emin olarak nesneyi yok etmek gerekir; nesneyi tutan değişkene null atanarak bu yapılabilir. Bu yapılmazsa, PHP betiği sonlandığında nesne kendiliğinden yok edilir.

Bilginize: Bu PDO örneğine hala başka gönderimler varsa (örneğin bir PDOStatement örneğinden veya aynı PDO örneğine gönderimli diğer değişkenlerden), bunların da kaldırılması gerekir (örneğin, PDOStatement'a başvuran değişkene null atanarak).

Örnek 3 - Bir bağlantının kapatılışı

<?php
$dbh
= new PDO('mysql:host=localhost;dbname=test', $user, $pass);
// burada bağlantıyı kullanıyoruz

$sth = $dbh->query('SELECT * FROM foo');

// İşimiz bittiğine göre bağlantıyı kapatabiliriz.
$sth = null;
$dbh = null;
?>

Çoğu HTTP uygulaması veritabanı sunucularına kalıcı bağlantılardan medet umar. Kalıcı bağlantılar betiğin işi bittiğinde kapatılmaz, önbelleğe alınıp aynı kimlik kanıtlarıyla bağlantı kurmak isteyen başka betiklerce kullanılır. Kalıcı bağlantı önbelleği, bir betiğin bir veritabanı ile her iletişime geçme isteğinde yeni bir bağlantı kurma maliyetini ortadan kaldırır ve uygulamanın daha hızlı çalışmasını sağlar.

Örnek 4 - Kalıcı bağlantılar

<?php
$dbh
= new PDO('mysql:host=localhost;dbname=test', $user, $pass, array(
PDO::ATTR_PERSISTENT => true
));
?>

PDO::ATTR_PERSISTENT seçeneğinin değeri, sayısal olmayan bir dizge olmadığı sürece bool'a (kalıcı bağlantıları etkinleştir/devre dışı bırak) dönüştürülür, bu durumda çok sayıda kalıcı bağlantı havuzunun kullanımına izin verilir. Bu, farklı bağlantılar uyumsuz ayarlar kullanıyorsa, örneğin farklı PDO::MYSQL_ATTR_USE_BUFFERED_QUERY değerleri kullanılıyorsa yararlıdır.

Bilginize:

Kalıcı bağlantı kullanmak için PDO kurucusuna aktarılan sürücü seçenekleri dizisinde PDO::ATTR_PERSISTENT sabitine true atanmalıdır. Nesne ilklendirildikten sonra bu özelliğin PDO::setAttribute() ile etkin kılınması istenirse sürücü kalıcı bağlantıları kullanmayacaktır.

Bilginize:

PDO ODBC sürücüsü kullanılıyorsa ve ODBC kütüphaneleri ODBC Bağlantı Havuzlarını destekliyorsa (hem unixODBC hem de Windows bunu yapar; başkaları da olabilir) kalıcı PDO bağlantılarının kullanılması önerilmez; bağlantı önbelleklemesini ODBC Bağlantı Havuzlama katmanına bırakmak daha iyidir. ODBC Bağlantı Havuzu bağlantıyı süreçteki diğer modüllerle paylaşır; eğer PDO bağlantıyı önbelleklemeye çalışırsa bu bağlantı asla ODBC bağlantı havuzuna dönmez ve sonuçta diğer modüllere hizmet vermek için ek bağlantılar oluşur.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top