SplFileObject::eof

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7, PHP 8)

SplFileObject::eofReached end of file

Açıklama

public SplFileObject::eof(): bool

Determine whether the end of file has been reached

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Returns true if file is at EOF, false otherwise.

Örnekler

Örnek 1 SplFileObject::eof() example

<?php
$file 
= new SplFileObject("fruits.txt");
while ( ! 
$file->eof()) {
    echo 
$file->fgets();
}
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

apple
banana
cherry
date
elderberry

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top