PHP 8.4.0 Alpha 2 available for testing

SplFileObject::fgetc

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7, PHP 8)

SplFileObject::fgetcGets character from file

Açıklama

public SplFileObject::fgetc(): string|false

Gets a character from the file.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Returns a string containing a single character read from the file or false on EOF.

Uyarı

Bu işlev mantıksal false değeriyle dönebileceği gibi false olarak değerlendirilebilecek mantıksal olmayan bir değerle de dönebilir. Bu konuda daha fazla bilgi Mantıksal Değerler bölümünde bulunabilir. Bu işlevden dönen değeri sınamak için === işleci kullanılabilir.

Örnekler

Örnek 1 SplFileObject::fgetc() example

<?php
$file
= new SplFileObject('file.txt');
while (
false !== ($char = $file->fgetc())) {
echo
"$char\n";
}
?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top