CascadiaPHP 2024

SplFileObject::__construct

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7, PHP 8)

SplFileObject::__constructConstruct a new file object

Açıklama

public SplFileObject::__construct(
    string $filename,
    string $mode = "r",
    bool $useIncludePath = false,
    ?resource $context = null
)

Construct a new file object.

Bağımsız Değişkenler

filename

The file to read.

İpucu

fopen sarmalayıcıları etkin kılınmışsa bu işlevde dosya ismi olarak bir URL belirtilebilir. Dosya isminin nasıl belirtilebileceği hakkında bilgi edinmek için fopen() işlevine bakılabilir. Sarmalayıcıların neler yapabildiği, kullanım bilgileri ve bunlar tarafından kullanılan öntanımlı değişkenler hakkında bilgi Desteklenen Protokoller ve Sarmalayıcılar bölümünde bulanabilir.

mode

The mode in which to open the file. See fopen() for a list of allowed modes.

useIncludePath

Whether to search in the include_path for filename.

context

A valid context resource created with stream_context_create().

Hatalar/İstisnalar

Throws a RuntimeException if the filename cannot be opened.

Throws a LogicException if the filename is a directory.

Örnekler

Örnek 1 SplFileObject::__construct() example

This example opens the current file and iterates over its contents line by line.

<?php
$file
= new SplFileObject(__FILE__);
foreach (
$file as $line_num => $line) {
echo
"Line $line_num is $line";
}
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Line 0 is <?php
Line 1 is $file = new SplFileObject(__FILE__);
Line 2 is foreach ($file as $line_num => $line) {
Line 3 is     echo "Line $line_num is $line";
Line 4 is }
Line 5 is ?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
0
KEINOS at blog.keinos.com
7 years ago
When using URL as a filename, such as "http://..." or "php://stdin", and also have the fopen wappers on, and you get a 'RuntimeException' error, try using "NoRewindIterator" class to a SplFileObject instance.

<?php
$url
= 'http://sample.com/data.csv';
$file = new NoRewindIterator( new SplFileObject( $url ) );
foreach (
$file as $line_num => $line) {
echo
"Line $line_num is $line";
}
?>

While opening a file, a rewind method will be called, but these URL iterators cannot be rewind, so you'll get a "Fatal error: Uncaught exception 'RuntimeException' with message 'Cannot rewind file ...'" error.
up
-5
majna
9 years ago
(PHP >= 5.3) If filename is a directory, a LogicException will be thrown: "Cannot use SplFileObject with directories"
To Top