SplFileObject::fflush

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7, PHP 8)

SplFileObject::fflushFlushes the output to the file

Açıklama

public SplFileObject::fflush(): bool

Forces a write of all buffered output to the file.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 SplFileObject::fflush() example

<?php
$file
= new SplFileObject('misc.txt', 'r+');
$file->rewind();
$file->fwrite("Foo");
$file->fflush();
$file->ftruncate($file->ftell());
?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top