PHPCon Poland 2024

SplFileObject::fscanf

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7, PHP 8)

SplFileObject::fscanfParses input from file according to a format

Açıklama

public SplFileObject::fscanf(string $format, mixed &...$vars): array|int|null

Reads a line from the file and interprets it according to the specified format.

Any whitespace in the format string matches any whitespace in the line from the file. This means that even a tab (\t) in the format string can match a single space character in the input stream.

Bağımsız Değişkenler

biçem

Girdi dizgesinin yorumlanmasında kullanılan bu dizge ile ilgili ayrıntılar aşağıdaki farklar dışında sprintf() işlevinin belgesinde açıklanmıştır:

 • İşlev yerele duyarlı değildir.
 • F, g, G and b desteklenmez.
 • D ondalık sayı anlamına gelir.
 • i taban algılamalı tamsayı anlamına gelir.
 • n şimdiye kadar işlenen karakter sayısı anlamına gelir.
 • s herhangi bir boşluk karakterinde okumayı durdurur.
 • dğşnum$ yerine * bu dönüştürme belirtiminin atamasını baskılar.

vars

The optional assigned values.

Dönen Değerler

If only one parameter is passed to this method, the values parsed will be returned as an array. Otherwise, if optional parameters are passed, the function will return the number of assigned values. The optional parameters must be passed by reference.

Örnekler

Örnek 1 SplFileObject::fscanf() example

<?php
$file
= new SplFileObject("misc.txt");
while (
$userinfo = $file->fscanf("%s %s %s")) {
list (
$name, $profession, $countrycode) = $userinfo;
// Do something with $name $profession $countrycode
}
?>

Contents of users.txt

javier  argonaut  pe
hiroshi sculptor  jp
robert  slacker   us
luigi  florist   it

Ayrıca Bakınız

 • fscanf() - Bir dosyadaki girdiyi belli bir biçeme göre çözümler
 • sscanf() - Girdi dizgesini belli bir biçeme göre yorumlar
 • printf() - Biçemli bir dizge çıktılar
 • sprintf() - Biçemli bir dizge döndürür

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top