CascadiaPHP 2024

SplFileObject::fstat

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7, PHP 8)

SplFileObject::fstatGets information about the file

Açıklama

public SplFileObject::fstat(): array

Gathers the statistics of the file. Behaves identically to fstat().

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Returns an array with the statistics of the file; the format of the array is described in detail on the stat() manual page.

Örnekler

Örnek 1 SplFileObject::fstat() example

<?php
$file
= new SplFileObject("/etc/passwd");
$stat = $file->fstat();

// Print only the associative part
print_r(array_slice($stat, 13));

?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Array
(
  [dev] => 771
  [ino] => 488704
  [mode] => 33188
  [nlink] => 1
  [uid] => 0
  [gid] => 0
  [rdev] => 0
  [size] => 1114
  [atime] => 1061067181
  [mtime] => 1056136526
  [ctime] => 1056136526
  [blksize] => 4096
  [blocks] => 8
)

Ayrıca Bakınız

 • fstat() - Bir açık dosya tanıtıcısı kullanarak bir dosya hakkında bilgi döndürür
 • stat() - Bir dosya hakkında bilgi döndürür

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top