PHPCon Poland 2024

SplFileObject::getMaxLineLen

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7, PHP 8)

SplFileObject::getMaxLineLenGet maximum line length

Açıklama

public SplFileObject::getMaxLineLen(): int

Gets the maximum line length as set by SplFileObject::setMaxLineLen().

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Returns the maximum line length if one has been set with SplFileObject::setMaxLineLen(), default is 0.

Örnekler

Örnek 1 SplFileObject::getMaxLineLen() example

<?php
$file
= new SplFileObject("file.txt");
var_dump($file->getMaxLineLen());

$file->setMaxLineLen(20);
var_dump($file->getMaxLineLen());
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

int(0)
int(20)

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top