SplFileObject::getChildren

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7)

SplFileObject::getChildrenNo purpose

Açıklama

public SplFileObject::getChildren ( void ) : void

An SplFileObject does not have children so this method returns NULL.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top