PHP 8.4.0 Alpha 2 available for testing

Swoole\Server::sendwait

(PECL swoole >= 1.9.0)

Swoole\Server::sendwaitSend data to the remote socket in the blocking way.

Açıklama

public Swoole\Server::sendwait(int $fd, string $data): bool

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bağımsız Değişkenler

fd

data

Dönen Değerler

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top