Swoole\Server::task

(PECL swoole >= 1.9.0)

Swoole\Server::taskSend data to the task worker processes.

Açıklama

public Swoole\Server::task ( string $data [, integer $dst_worker_id [, callable $callback ]] ) : mixed

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

data

dst_worker_id

callback

Dönen Değerler

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top