PHPCon Poland 2024

Ds\Map::reverse

(PECL ds >= 1.0.0)

Ds\Map::reverse Reverses the map in-place

Açıklama

public Ds\Map::reverse(): void

Reverses the map in-place.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Örnekler

Örnek 1 Ds\Map::reverse() example

<?php
$map
= new \Ds\Map(["a" => 1, "b" => 2, "c" => 3]);
$map->reverse();

print_r($map);
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Ds\Map Object
(
  [0] => Ds\Pair Object
    (
      [key] => c
      [value] => 3
    )

  [1] => Ds\Pair Object
    (
      [key] => b
      [value] => 2
    )

  [2] => Ds\Pair Object
    (
      [key] => a
      [value] => 1
    )

)
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top